Φωνή της Χαλκιδικής 16-10-55 Αρ. Φύλλου 125

Κωδικός Πόρου: 00316-113572
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16-10-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πορθμός Κασσάνδρα, αγροφυλακή, έλος, Γερακινή, Άφυτος, βαμβάκι, πλημμύρες, νοσήλεια, καπνοπαραγωγή, Χαβρίας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-10-55 Αρ. Φύλλου 125
Ονομασία αρχείου: foni-16-10-55-125.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.00 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.