Φωνή της Χαλκιδικής 16-09-56 Αρ. Φύλλου 173

Κωδικός Πόρου: 00316-112028
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16-09-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ρωσία, Κύπρος, μεταλλωρύχοι, Ουρανούπολη, ναυτικό
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-09-56 Αρ. Φύλλου 173
Ονομασία αρχείου: foni-16-09-56-173.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.75 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.