Φωνή της Χαλκιδικής 16-09-45 Αρ. Φύλλου 19 (209)

Κωδικός Πόρου: 00316-116136
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16-09-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εργασία, εθνικόφρονες, ρουχισμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-09-45 Αρ. Φύλλου 19 (209)
Ονομασία αρχείου: foni-16-09-45-19-209.pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.14 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.