Φωνή της Χαλκιδικής 16-08-53 Αρ. Φύλλου 12

Κωδικός Πόρου: 00316-115964
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16-08-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: συγκοινωνία, αρχαίες πόλεις, Κασσάνδρα, συνεταιρισμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-08-53 Αρ. Φύλλου 12
Ονομασία αρχείου: foni-16-08-53-12.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.23 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.