Φωνή της Χαλκιδικής 16-05-54 Αρ. Φύλλου 51

Κωδικός Πόρου: 00316-115118
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16-05-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κότσιανος, αυτοδιοίκηση, Νομάρχης, λουτροθεραπεία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-05-54 Αρ. Φύλλου 51
Ονομασία αρχείου: foni-16-05-54-51.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.58 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.