Φωνή της Χαλκιδικής 16-03-58 Αρ. Φύλλου 251

Κωδικός Πόρου: 00316-111486
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16/3/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγελαδοτροφία, καπνοπαραγωγοί, Ζαγκλιβέρι, τελωνείο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-03-58 Αρ. Φύλλου 251
Ονομασία αρχείου: foni-16-03-58-251.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.78 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.