Φωνή της Χαλκιδικής 16-02-58 Αρ. Φύλλου 247

Κωδικός Πόρου: 00316-111498
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16/2/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρναία, εργατικό, κέντρο, Γομάτι, καρναβάλι, εορτή, μητέρα, χοροί
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-02-58 Αρ. Φύλλου 247
Ονομασία αρχείου: foni-16-02-58-247.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.67 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.