Φωνή της Χαλκιδικής 16-01-55 Αρ. Φύλλου 86

Κωδικός Πόρου: 00316-114252
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16-01-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αρρώστιες δένδρων, Κασσάνδρα, Στρατώνι, Πορταριά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-01-55 Αρ. Φύλλου 86
Ονομασία αρχείου: foni-16-01-55-86.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.46 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.