Φωνή της Χαλκιδικής 15-11-59 Αρ. Φύλλου 338

Κωδικός Πόρου: 00316-111064
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15/11/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: παιδεία, Κατρατσιώτου, αεροπορία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-11-59 Αρ. Φύλλου 338
Ονομασία αρχείου: foni-15-11-59-338.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.11 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.