Φωνή της Χαλκιδικής 15-11-53 Αρ. Φύλλου 25

Κωδικός Πόρου: 00316-115912
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-11-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σχολίατρος, Ταξιάρχης, αμπέλια, Λάκκωμα, γύφτοι, νομάρχης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-11-53 Αρ. Φύλλου 25
Ονομασία αρχείου: foni-15-11-53-25.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.73 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.