Φωνή της Χαλκιδικής 15-08-54 Αρ. Φύλλου 64

Κωδικός Πόρου: 00316-114891
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-08-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ζητήματα, αλκοολισμός, Αμερική, δάσος, Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-08-54 Αρ. Φύλλου 64
Ονομασία αρχείου: foni-15-08-54-64.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.21 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.