Φωνή της Χαλκιδικής 15-07-56 Αρ. Φύλλου 164

Κωδικός Πόρου: 00316-112957
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-07-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δημαρχείο Πολυγύρου, ράντισμα, κοινοτικοί γιατροί, απόδραση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-07-56 Αρ. Φύλλου 164
Ονομασία αρχείου: foni-15-07-56-164.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.58 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.