Φωνή της Χαλκιδικής 15-05-55 Αρ. Φύλλου 103

Κωδικός Πόρου: 00316-113914
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-05-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, Σταυρόπουλος, σηροτροφία, καπνοβιομηχανία, τραγούδια, έρανος, πορθμός, Κασσάνδρα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-05-55 Αρ. Φύλλου 103
Ονομασία αρχείου: foni-15-05-55-103.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.60 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.