Φωνή της Χαλκιδικής 15-04-56 Αρ. Φύλλου 151

Κωδικός Πόρου: 00316-113208
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-04-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγροτική ασφάλεια, πρωθυπουργός, τηλέφωνο, Αμμουλιανή, συγκοινωνία, Γομάτι, διώρυγα, καταστροφές, καλλιέργεια, 25η Μαρτίου αθλητικοί αγώνες, Πορταριά, ακάθιστος ύμνος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-04-56 Αρ. Φύλλου 151
Ονομασία αρχείου: foni-15-04-56-151.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.66 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.