Φωνή της Χαλκιδικής 15-02-59 Αρ. Φύλλου 299

Κωδικός Πόρου: 00316-111269
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15/2/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σωματεία, αστυφιλία, καλαμαριά, βασιλιάς
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-02-59 Αρ. Φύλλου 299
Ονομασία αρχείου: foni-15-02-59-299.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.11 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.