Φωνή της Χαλκιδικής 15-01-56 Αρ. Φύλλου 138

Κωδικός Πόρου: 00316-113221
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 15-01-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Τούρκοι, Κύπρος, Ε.Ο.Κ.Α, ταχυδρομείο, Θεσσαλονίκη, εκλογικά κέντρα, κλάδεμα, ελιά, Κυπριακό
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 15-01-56 Αρ. Φύλλου 138
Ονομασία αρχείου: foni-15-01-56-138.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.75 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.