Φωνή της Χαλκιδικής 14-12-58 Αρ. Φύλλου 290

Κωδικός Πόρου: 00316-111298
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 14/12/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αθλητισμός, πρόβατα, γίδια, Κασσάνδρα, εθνική ασφάλεια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 14-12-58 Αρ. Φύλλου 290
Ονομασία αρχείου: foni-14-12-58-290.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.68 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.