Φωνή της Χαλκιδικής 14-10-56 Αρ. Φύλλου 177

Κωδικός Πόρου: 00316-112024
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 14-10-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγρονομείο, Αρναία, μεταλλεία, Βάβδος, Στρατώνι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 14-10-56 Αρ. Φύλλου 177
Ονομασία αρχείου: foni-14-10-56-177.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.73 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.