Φωνή της Χαλκιδικής 14-08-55 Αρ. Φύλλου 116

Κωδικός Πόρου: 00316-113901
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 14-08-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δημοτική εκπαίδευση, Συκιά, ψυχαγωγία, Βάβδος, έθιμα, φιλαρμονική Πολυγύρου, ενιαίος φόρος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 14-08-55 Αρ. Φύλλου 116
Ονομασία αρχείου: foni-14-08-55-116.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.69 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.