Φωνή της Χαλκιδικής 14-07-57 Αρ. Φύλλου 216

Κωδικός Πόρου: 00316-111590
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 14/7/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δήμαρχος, Καραγκάνης, Ορμύλια, αθλητισμός, ΝΙΚΗ Πολυγύρου, Απόλλων, Μαρμαράς, καρκίνος, Βάβδος, ονομασία, χερσόνησος, κτηνοτροφία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 14-07-57 Αρ. Φύλλου 216
Ονομασία αρχείου: foni-14-07-57-216.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.65 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.