Φωνή της Χαλκιδικής 14-06-53 Αρ. Φύλλου 3

Κωδικός Πόρου: 00316-116029
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 14-06-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: συγκοινωνία, δάση, γυμναστικές επιδείξεις, Γαλάτιστα, Κασσάνδρα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 14-06-53 Αρ. Φύλλου 3
Ονομασία αρχείου: foni-14-06-53-3.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.57 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.