Φωνή της Χαλκιδικής 14-02-54 Αρ. Φύλλου 38

Κωδικός Πόρου: 00316-115899
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 14-02-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: συγκοινωνία, τηλεόραση, βαμβακοπαραγωγή, ρυμοτομία, Ταξιάρχης, μισθοί
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 14-02-54 Αρ. Φύλλου 38
Ονομασία αρχείου: foni-14-02-54-38.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.65 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.