Φωνή της Χαλκιδικής 13-12-53 Αρ. Φύλλου 29

Κωδικός Πόρου: 00316-115908
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-12-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κομμουνισμός, αμπέλια, Αριστοτέλης, καπνά, Ζερβοχώρια, συγκοινωνία, Πολύγυρος, Θεσσαλονίκη, Καραμανλής
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-12-53 Αρ. Φύλλου 29
Ονομασία αρχείου: foni-13-12-53-29.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.53 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.