Φωνή της Χαλκιδικής 13-11-55 Αρ. Φύλλου 129

Κωδικός Πόρου: 00316-113231
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-11-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, Κυπριακό, νεολαία, συγκοινωνία, Σιθωνία, αεροπορία, Άθως,υπουργείο προεδρίας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-11-55 Αρ. Φύλλου 129
Ονομασία αρχείου: foni-13-11-55-129.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.16 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.