Φωνή της Χαλκιδικής 13-10-57 Αρ. Φύλλου 229

Κωδικός Πόρου: 00316-111549
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13/10/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μετανάστευση, έργα, φάρμακα, δημοτικά σχολεία, κτηνοτρόφοι, Μ. Παναγία, διαφθορά, δικαστήρια βαμβακοπαραγωγή, κινηματογράφος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-10-57 Αρ. Φύλλου 229
Ονομασία αρχείου: foni-13-10-57-229.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.80 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.