Φωνή της Χαλκιδικής 13-09-59 Αρ. Φύλλου 329

Κωδικός Πόρου: 00316-111085
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13/9/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δημόσιοι υπάλληλοι, Γερακίνα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-09-59 Αρ. Φύλλου 329
Ονομασία αρχείου: foni-13-09-59-329.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.87 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.