Φωνή της Χαλκιδικής 13-09-53 Αρ. Φύλλου 16

Κωδικός Πόρου: 00316-115921
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-09-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρναία, Ιερισσός, προσκοπισμός, Ανδρόνικος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-09-53 Αρ. Φύλλου 16
Ονομασία αρχείου: foni-13-09-53-16.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.85 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.