Φωνή της Χαλκιδικής 13-06-54 Αρ. Φύλλου 55

Κωδικός Πόρου: 00316-115109
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-06-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πρόκριτοι, Καρατάσος, 1854, ιστορικά, μάχη
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-06-54 Αρ. Φύλλου 55
Ονομασία αρχείου: foni-13-06-54-55.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.47 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.