Φωνή της Χαλκιδικής 13-05-45 Αρ. Φύλλου 2

Κωδικός Πόρου: 00316-116200
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-05-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μητροπολίτης, κουμμουνιστές, εθνικόφρονες
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-05-45 Αρ. Φύλλου 2
Ονομασία αρχείου: foni-13-05-45-2.pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.00 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.