Φωνή της Χαλκιδικής 13-04-58 Αρ. Φύλλου 255

Κωδικός Πόρου: 00316-111474
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13/4/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ανάσταση, Θεάνθρωπος, επανάσταση, 1821, υπουργός Β. Ελλάδος, καπνοκαλλιέργεια, αλκοολισμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-04-58 Αρ. Φύλλου 255
Ονομασία αρχείου: foni-13-04-58-255.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.06 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.