Φωνή της Χαλκιδικής 13-03-55 Αρ. Φύλλου 94

Κωδικός Πόρου: 00316-114244
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-03-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νέα Ρόδα, πρόσκοποι, σαρακοστή, δημοδιδάσκαλοι, δενδροκαλλιεργητές
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-03-55 Αρ. Φύλλου 94
Ονομασία αρχείου: foni-13-03-55-94.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.51 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.