Φωνή της Χαλκιδικής 13-02-55 Αρ. Φύλλου 90

Κωδικός Πόρου: 00316-114248
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-02-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: λουτρά, Σιθωνία, γυμνάσιο Αρναίας, εορταστική συγκέντρωση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-02-55 Αρ. Φύλλου 90
Ονομασία αρχείου: foni-13-02-55-90.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.73 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.