Φωνή της Χαλκιδικής 13-01-57 Αρ. Φύλλου 190

Κωδικός Πόρου: 00316-111768
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 13-01-57
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: καταστήματα, εχινόκοκκος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 13-01-57 Αρ. Φύλλου 190
Ονομασία αρχείου: foni-13-01-57-190.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.23 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.