Φωνή της Χαλκιδικής 12-12-54 Αρ. Φύλλου 81

Κωδικός Πόρου: 00316-114257
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12-12-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δακοκτονία, Ζερβοχώρια, Μαλκότσης, Πυργαδίκια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 12-12-54 Αρ. Φύλλου 81
Ονομασία αρχείου: foni-12-12-54-81.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.58 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.