Φωνή της Χαλκιδικής 12-10-58 Αρ. Φύλλου 281

Κωδικός Πόρου: 00316-111350
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12/10/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Άγγλοι, έφεδροι, μπατχαβάς, βάβδος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 12-10-58 Αρ. Φύλλου 281
Ονομασία αρχείου: foni-12-10-58-281.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.86 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.