Φωνή της Χαλκιδικής 12-07-59 Αρ. Φύλλου 320

Κωδικός Πόρου: 00316-111208
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12/7/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κομμουνιστές, Πετράλωνα, τεχνικός πολιτισμός, στρατολογία, βιβλιάρια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 12-07-59 Αρ. Φύλλου 320
Ονομασία αρχείου: foni-12-07-59-320.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.28 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.