Φωνή της Χαλκιδικής 12-07-53 Αρ. Φύλλου 7

Κωδικός Πόρου: 00316-116003
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12-07-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ζερβοχώρια, ψώρα, συγκοινωνία, Καλλισθένης, ΙΚΑ
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 12-07-53 Αρ. Φύλλου 7
Ονομασία αρχείου: foni-12-07-53-7.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.42 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.