Φωνή της Χαλκιδικής 12-06-55 Αρ. Φύλλου 107

Κωδικός Πόρου: 00316-113910
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12-06-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Σιθωνία, τουρισμός, λιμεναρχείο, μελισσοτροφία, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρισμα, σιτηρά, Στρατώνι, έρανος, γυμνάσιο, Αρναία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 12-06-55 Αρ. Φύλλου 107
Ονομασία αρχείου: foni-12-06-55-107.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.78 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.