Φωνή της Χαλκιδικής 12-05-57 Αρ. Φύλλου 207

Κωδικός Πόρου: 00316-111613
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12/5/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγρότες, νοσοκομείο, ΙΚΑ, μεταλλεία, Βάβδος, αγροφύλακες, ελιές
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 12-05-57 Αρ. Φύλλου 207
Ονομασία αρχείου: foni-12-05-57-207.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.22 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.