Φωνή της Χαλκιδικής 12-04-59 Αρ. Φύλλου 307

Κωδικός Πόρου: 00316-111249
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12/4/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πρόξενος, αθλητικοί αγώνες, υποψήφιοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 12-04-59 Αρ. Φύλλου 307
Ονομασία αρχείου: foni-12-04-59-307.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.85 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.