Φωνή της Χαλκιδικής 11-11-56 Αρ. Φύλλου 181

Κωδικός Πόρου: 00316-112020
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11-11-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ακτήμονες, Ράλλης, τοπική αυτοδιοίκηση, συγκοινωνία, Σιθωνία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 11-11-56 Αρ. Φύλλου 181
Ονομασία αρχείου: foni-11-11-56-181.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.61 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.