Φωνή της Χαλκιδικής 11-10-59 Αρ. Φύλλου 333

Κωδικός Πόρου: 00316-111075
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11/10/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κτηνοτροφία, δάση, ανεργία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 11-10-59 Αρ. Φύλλου 333
Ονομασία αρχείου: foni-11-10-59-333.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.58 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.