Φωνή της Χαλκιδικής 11-10-53 Αρ. Φύλλου 20

Κωδικός Πόρου: 00316-115917
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11-10-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εργασία, ΙΚΑ, φορολογικά, μεταλλεία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 11-10-53 Αρ. Φύλλου 20
Ονομασία αρχείου: foni-11-10-53-20.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.71 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.