Φωνή της Χαλκιδικής 11-08-57 Αρ. Φύλλου 220

Κωδικός Πόρου: 00316-111579
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11/8/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγρότες, Τσάτσος, ιαματικό νερό, Δουμπιά, Σήμαντρα, Βάβδος, Τουρκία, εργατικές κατοικίες, Αλιμπραντής, Νέα Τρίγλια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 11-08-57 Αρ. Φύλλου 220
Ονομασία αρχείου: foni-11-08-57-220.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.69 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.