Φωνή της Χαλκιδικής 11-07-54 Αρ. Φύλλου 59

Κωδικός Πόρου: 00316-115105
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11-07-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μεταλλεία Βάβδου, ιστορικά, πουλερικά, δάση, απολυτήριο γυμνασίου
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 11-07-54 Αρ. Φύλλου 59
Ονομασία αρχείου: foni-11-07-54-59.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.17 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.