Φωνή της Χαλκιδικής 11-05-58 Αρ. Φύλλου 259

Κωδικός Πόρου: 00316-111459
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11/5/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αθλητισμός, γυμνάσιο, Καλλικράτεια, Προταριά, ύδρευση, Πλάγια, Ζαγκλιβέρι, μελισσοτροφία, μεταλλωρύχοι, Στρατωνίκη, Γαλάτιστα, πορθμός, Κασσάνδρα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 11-05-58 Αρ. Φύλλου 259
Ονομασία αρχείου: foni-11-05-58-259.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.78 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.