Φωνή της Χαλκιδικής 11-04-54 Αρ. Φύλλου 46

Κωδικός Πόρου: 00316-115142
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11-04-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: συλλαλητήριο, παράσταση, Σολωμός, ΤΕΒΕ, 1854, χαρτονομίσματα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 11-04-54 Αρ. Φύλλου 46
Ονομασία αρχείου: foni-11-04-54-46.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.61 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.