Φωνή της Χαλκιδικής 11-03-56 Αρ. Φύλλου 146

Κωδικός Πόρου: 00316-113213
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11-03-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βιομηχανία, υπουργός παιδείας, Βασιλικός, εργατικά σωματεία, λαογραφία, ορνιθοτρόφοι, Άγγλοι, εθνάρχης, Κύπρος, Τ.Ε.Β.Ε
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 11-03-56 Αρ. Φύλλου 146
Ονομασία αρχείου: foni-11-03-56-146.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.63 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.