Φωνή της Χαλκιδικής 11-01-59 Αρ. Φύλλου 294

Κωδικός Πόρου: 00316-111283
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 11/1/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: υπουργός εργασίας, γεωργικοί σταθμοί, Παπαθανασίου, λαχανόκηπος, καλαμαριά, διυλιστήριο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 11-01-59 Αρ. Φύλλου 294
Ονομασία αρχείου: foni-11-01-59-294.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.00 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.