Φωνή της Χαλκιδικής 10-11-57 Αρ. Φύλλου 233

Κωδικός Πόρου: 00316-111533
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 10/11/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εκαπαίδευση, αγρότες, ταχυδροομείο, Μ. Παναγία, Αγία Αναστασία, αρχαίοι, απόγονοι, καπνά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 10-11-57 Αρ. Φύλλου 233
Ονομασία αρχείου: foni-10-11-57-233.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.64 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.